سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
هر که خود را بزرگوار دید شهوتهایش در دیده وى خوار گردید . [نهج البلاغه]