سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و فرمود : ] تنگ چشمى همه بدیها را فراهم گرداند و مهارى است که به سوى هر بدى کشاند . [نهج البلاغه]
 
یادداشت ثابت - دوشنبه 93 شهریور 11 , ساعت 9:58 عصر

خرید شارژ

خرید شارژ


شنبه 97 اسفند 11 , ساعت 9:59 عصر
پرسیدم:پشت سرم چیامیگه؟

اونم قَدّ ِمن دلش پره؟:)

لبخندزدوجواب داد:

هروقت اسمتومیشنوه آه میکشه..

هروقت دستخطت رو می بینه

آه میکشه..

 

 

 


پنج شنبه 97 اسفند 9 , ساعت 2:34 عصر
این دوهفته..

آه

ازاین دوهفته ی پر درد..

 


دوشنبه 97 فروردین 27 , ساعت 11:49 صبح
بوی چوب و نون تنوری

بوی دودوکرسی چوبی

بوی خورشت هویچ شب عیدی

بوی مهرو بوی دوستی

بوی خوش اسپندخاله جون

تادورکنه نظربد رو ازبینمون

بوی حرفهای خوش زندگی

که خدارو باعشق کنیم بندگی

نبودبوی ماهی و سبزی پلو

بجاش بود با امیدتوزندگی

پیش بروشب عید با زدن و رقصیدن

دورسفره ی هفتسین به هم عیدی دادن

همه ی اینا بود

بی بهونه شادی کردن

غم و غصه هارو از دلها دور کردن

بوی نفت چراغ والور خونگی

می سوزوند گلو رو تا مرزخفگی

شب میشد تو تنگی جاباز میشد

دلهامون با شوخی و خنده ها

\بوی نم بارون بهاری

صدای خوش و اواز غناری

صبح عیدمادربزرگ میداد عیدی

یادش بخیر تخم مرغهای رنگی

به صبحمون می بخشید قشنگی

بوی بهار اروم اروم جاری بود

کار کردنها هم تکراری بود

کاراقایون بود تو باغ بیل زدن

خانمهاتوخونه مشغول پختن وپز کردن

بچه هابا ذوق و شوق زیاد

توی باغ بازی می کردن

با جیغ و داد برای رسیدن به عید

نوروز همه لحظه شماری می کردن

زندگی خلاصه می شد تو شب عید

نیست دیگه نشانی از تب و تاب عید

اما بچه ها نوه ها میان پیش ما

سعی کنیم شادی بدیم ما به اونا

تا جابزاریم بهترین خاطرها

بی بهونه زیاد کنیم شادیها

لحظه های خوش رو قابش کنیم

عم عزیزانمون رو کم .کنیم

بامحبت و دوستی و وفا جابزاریم بهترین خاطره ها


جمعه 97 فروردین 24 , ساعت 4:42 عصر

برای اینکه سیستم توزیع تحت شرایط مطالعه‌ی موردیِ پایه قابل نظارت باشد، فرض می‌شود که حداقل تعداد PMUها در باس‌های مناسب در تغذیه‌کننده نصب شده‌اند، که تعداد آن‌ها کمتر از متغیرهای وضعیت است. نتایج شبیه‌سازی در شکل 3 نشان‌دهنده‌ی ویژگیِ همگرایی متد هیبرید ACO-NM می‌باشد. همچنین می‌توان به این نتیجه رسید که متد ACO-NM هیبرید بسیار سریع بوده و به صورت دقیق مسئله‌ی DSE و خطاهای تخمین را در سطحی عالی حل می‌کند.

 

شکل 3. ویژگیِ همگرایی متد هیبرید ACO-NM (حالت 1)

5.2. تأثیر PMUها در خطای تخمین

در حالت دوم، اثر افزایش تعداد PMUها که به موقعیت بهینه‌شان در سیستم توزیع ثابت شده‌اند تحلیل شده است تا خطای وضعیت متغیرها تخمین زده شود. برای این کار، تعداد PMUها از 11 به 18 در موقعیت‌های بهینه ی تغذیه‌کننده‌ی تست 30 باس افزایش پیدا می‌کند و نظارت بر شبکه نیز در عین حال در نظر گرفته شده است. با توجه به انتظارات ما، می‌توان از شکل 4 نتیجه‌گیری کرد که تفاوت بین دامنه‌های ولتاژ اندازه‌گیری‌شده و محاسبه شده‌ی باس 3، با افزایش تعداد PMUها در موقعیت‌های بهینه‌ی شبکه، کاهش پیدا می‌کند، اما هنگامی که از حد خطای مشخصی PMUها افزایش پیدا می‌کند، این دامنه به حالت اشباع می‌رسد.

 

شکل 4. خطای تخمین دامنه‌ی ولتاژ باس 3 با افزایش تعداد PMUها از 11 به 18 در شبکه‌ی توزیع‌یافته (حالت 2)

خطای تخمین دامنه‌ی ولتاژ برای سایر باس‌های سیستم 30 باسه با افزایش تعداد PMUها و افزایش حجم اطلاعات دریافتی، رفتارهای مشابه با شکل 4 به دست می‌دهد. کاراکترهای درشت در جدول 2 جایگزینی و تعداد بهینه‌ی PMUها را در شبکه‌ی تست نشان می‌دهد، زیرا این پیکربندیِ PMUها باعث به دست آمدن خطای تخمین حداقل متغیرها و هزینه‌ی بهینه‌ای برای سرمایه‌گذاریِ سیستم تست PMUها می‌شود.

جدول 2. تعداد و جایگزینیِ بهینه ی PMUها در یک تغذیه‌کننده‌ی تست توزیع رادیوییِ 30 باس (حالت 2)

 

8. نتیجه‌گیری

در این مقاله یک فرآیند بهینه برای جایگذاریِ PMUها بر اساس حداقل خطای تخمینی در مورد متغیر وضعیت پیشنهاد شد. متد پیشنهادی از الگوریتم هیبرید ACO-NM برای حل مسئله‌ی DSE در حضور DGها استفاده می‌کند که می‌تواند جایگذاری و تعداد PMUهای باس‌های مختلف شبکه‌ی توزیع را در سیستم زمان زنده با دقت بالا بهینه‌سازی کند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که فرآیند جدید بسیار دقیق و قابل انجام می‌باشد.

منابع

ضمیمه

  • الگوریتم مستعمره‌ی مورچه‌ها: N=50، M=30، ، ،
  • نلدر مید: مقداردهیِ اولیه، انعکاس ، توسعه ، انقباض ، کاهش

   1   2      >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ