سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هر کس چهل روز برای خدا اخلاص ورزد، حلال خورد و روزش را روزه بدارد و شبش را به عبادت بایستد، خداوند چشمه های حکمت را از دلش بر زبانش جاریکند . [امام علی علیه السلام]
 

پنج شنبه 96 اسفند 24 , ساعت 1:26 صبح
صدایی آشنا میشنوم 

صدای باران

بغض آسمان ترکید

چه با اقتدار آسمان را می خواند

چه با اقتدار فرستادگانش را می خواند

من هنوز در خوابم

چشمانم را باز می کنم

همه جا پایکوبی و جشن است

همه شادند

باد صورت همه را نوازش می کند

حتی صورت مرا

باران به صورت همه بوسه می زند

حتی به صورت من

باور نکردنی است

آفتاب با من سخن می گوید

با همان کسی که از آفتاب فرار می کرد

با لبخندی متین و مهربان

مهربان همچو ساقی متین

همچو سرو

مگر موسیقی باران گوشت را نوازش نکرد ؟

مگر صدای شادی مردم این شهر را نمی شنوی ؟

مگر باد صورتت را نوازش نکرد ؟

از خواب غفلت برخیز

نمیدانم چه زمانی است ؟

فقط می دانم طلوع نزدیک است


جمعه 96 اسفند 4 , ساعت 12:28 عصر

. طراحی کنترل بازخورد تطبیقی

همانطور که قبلا ذکر شد، IC کنترل ساده TM PFC (ST L6561) برای دستیابی به تنظیم ولتاژ ورودی خروجی با ضریب توان بالا از محرک LED استفاده می‌شود. نوار ممنوعه و ولتاژ ارسال LED ممکن است مطابق با زمان عملیات افزایشی به دلیل تغییرات دمایی اتصال با تلفات توان و دمای محیط و همچنین کهنگی دستگاه کاهش یابد. طراحی ولتاژ خروجی ثابت مدار محرک LED سبب تلفات توان جدی در مدار کاهنده تحت عملیات کاهنده [26] - [24] خواهد شد. بنابراین، کنترل بازخورد تطبیقی، همانطور که در شکل 8 نشان داده شده، برای به حداقل رساندن تلفات توان در ترانزیستورهای کاهنده طراحی شده است. ولتاژ تخلیه ترانزیستورهای کاهنده برای تعیین ولتاژ مرجع مناسب  در حلقه کنترل بازخورد ولتاژ حس می‌شود. ولتاژ خروجی محرک LED می‌تواند تنظیم شود بطوریکه ترانزیستورهای کاهنده با حداقل افت ولتاژ عمل می‌شود.

 

شکل 9. نمودار شماتیک نمونه آزمایشگاهی

 

شکل 10. شکل موج اندازه‌گیری شده جریان القاگر

 

 

IV. اثبات تجربی

به منظور بررسی امکان سنجی محرک کم نور LED بررسی شده، نمونه اولیه آزمایشگاهی با مشخصات زیر طراحی و تست شده است:

1) ولتاژ ورودی: 270-90 ولت

2) توان خروجی مجاز: 60 وات.

3) جریان خروجی مجاز: 4/1 آمپر.

 

شکل 9 نمودار شماتیک نمونه‌ آزمایشگاهی را نشان می‌دهد. بر پایه (16) - (13)، پارامترهای طراحی ، ، و n القاگر جفت شده می‌تواند بصورت 86 میکروهانری، 11 میکروهانری  و 13/1 انتخاب شود. 14 میکروهانری اندوکتانس نشتی ثانویه  اندازه‌گیری شد. از (19)، خازن کوپلینگ  می‌تواند بصورت 1 میکروهانری برای دادن 15 ولت حداکثر موج ولتاژ باس dc انتخاب شود. شکل موج جریان القاگر اندازه‌گیری شده مدار نمونه در شکل 10 نشان داده شده است. می‌توان مشاهده کرد که جریان ورودی CCM به دست آورده می‌شود در حالیکه مجموع جریان، جریان ورودی یکسوسازی شده و جریان  تحت TM عمل می‌شود. این در سازگاری با تحلیل نظری نشان داده شده در شکل 5 است. فیلتر ورودی بزرگ در مدار متعارف TM PFC برای القاگر جفت شده بررسی شده مدار SEPIC PFC با استفاده از IC کنترل TM PFC مورد نیاز نیست. ولتاژ ورودی اندازه‌گیری شده  و جریان  در ولتاژهای ورودی 110 و 220  ولت در شکل (b) و (a)11 نشان داده شده است. جریان ورودی  شکل موج تقریبا سینوسی و همفاز با ولتاژ ورودی  است.

شکل 12 هارمونیکهای جریان ورودی اندازه‌گیری شده در ولتاژهای ورودی 110 و 220 ولت را نشان می‌دهد. واضح است که هارمونیکهای جریان با تنظیم کلاس C IEC 61000-3-2  برآورده می‌شوند. تغییرات بازده و ضریب توان تحت ولتاژ ورودی مختلف در شکل 13 نشان داده شده است. تحت عملیات کلی ولتاژ ورودی، بازده تبدیل بیش از 93/0 و ضریب توان بیش از 91/0 می‌تواند به دست آید. ضمنا، شکل 14 شکل موج جریان دیود خروجی را نشان می‌دهد. اتلاف بازیابی معکوس در دیود خروجی  می‌تواند بدلیل ویژگی خاموش شدن سوئیچینگ جریان صفر آن حذف شود.

 

شکل 11. شکل موج جریان ورودی اندازه‌گیری شده در (a) 110 ولت و (b) 220 ولت

 

 

شکل 12. هارمونیکهای جریان ورودی اندازه‌گیری شده

 

شکل 13. بهره‌وری اندازه‌گیری شده و تغییرات ضریب توان

 

شکل 14. شکل موج جریان دیود خروجی

 

در این مقاله، روش کاهنده PWM بهبود یافته برای کنترل جریانهای مختلف لامپ LED مورد استفاده قرار می‌گیرد. شکل 15 جریانهای اندازه‌گیری شده لامپ LED تحت شرایط مختلف عملیات کاهنده را نشان می‌دهد. دامنه شناسایی 350 میلی‌آمپر برای چهار جریان لامپ LED می‌تواند تحت عملیاتهای کاهنده مختلف به دست آید. مقدار متوسط ??جریانهای لامپ LED فقط با یک کنترلر PWM برای تنظیم روشنایی لامپ تنظیم می‌شود. شکل 16 تغییرات ولتاژ خروجی اندازه‌گیری شده محرک LED را نشان می‌دهد. می‌توان مشاهده کرد که ولتاژ لامپ LED مطابق با زمان عملیاتی بدلیل افزایش دمای لامپ کاهش می‌یابد. با استفاده از کنترل بازخورد تطبیقی ??بررسی شده، ولتاژ خروجی محرک LED می‌تواند برای کاهش تلفات توان در مدار کاهنده تنظیم شود. اگر رشته‌های LED درجه حرارت مختلف اتصال عملیاتی دارند، تلفات توان بر ترانزیستورهای کاهنده ممکن است متفاوت باشد. در طراحی عملی، تمام رشته‌های LED در مخزن حرارتی با داشتن شرط درجه حرارت یکسان نصب می‌شوند.

شکل 17 تغییرات بهره‌وری تحت شرایط مختلف عملیات کاهنده را نشان می‌دهد. بیش از 3 درصد بهبود بازده می‌تواند در ورودی 220 ولت تحت عملیات کاهنده 25 درصد  با استفاده از روش کنترل بازخورد تطبیقی مورد?? مطالعه بدست آید. توزیع اتلاف توان محرک LED بررسی شده تحت شرط بار مجاز در شکل 18 نشان داده شده است. تلفات توان در اثر موج جریان  زیاد در سیم پیچ خروجی القاگر جفت شده ممکن است عملکرد بهره‌وری برای طراحی ولتاژ خروجی پایین را تخریب کند. این می‌تواند تا حدی با افزایش سطح ولتاژ خروجی حل شود. با این حال، ولتاژ خروجی بیش از 50 ولت برای محرک LED  به طراحی جداسازی اضافی برای ملاحظات ایمنی نیاز خواهند داشت. تنشهای ولتاژ بالا در دستگاههای توان همچنین هزینه مدار و تلفات سوئیچینگ برای طراحی ولتاژ خروجی بالا را افزایش می‌دهد. به هر حال، در این مقاله، نمونه 60 وات با ولتاژ خروجی حدود 43 ولت را پیاده‌سازی کردیم که عملکرد عالی بهره‌وری با استفاده از توپولوژی مدار ساده با طراحی کنترل بازخورد تطبیقی را ارائه می‌کند. شکل 19 مقایسات عملکرد اندازه‌گیری شده بین محرک LED بررسی شده با کنترل بازخورد تطبیقی ??و توپولوژی TM SEPIC PFC معمولی با کنترل ولتاژ ثابت را نشان می‌دهد. می‌توان مشاهده کرد که توپولوژی بررسی شده ویژگیهای بازده و ضریب توان بهتری تحت بهره‌برداری ولتاژ ورودی کلی از 90 تا 270 ولت دارد.

 

 

شکل 15 . شکل موج جریان اندازه‌گیری شده لامپ LED تحت (a) 100 درصد (b) 70 درصد و (c) 20 درصد عملیاتهای کاهنده

 

شکل 16. تغییرات ولتاژ خروجی اندازه‌گیری شده

 

 

شکل 17. مقایسات بهره‌وری برای محرکهای LED با و بدون کنترل بازخورد تطبیقی (از جمله مدار کاهنده)

 

 

 

شکل 18. توزیع اتلاف توان محرک LED بررسی شده

 

شکل 19. مقایسات بهره‌وری بین محرک LED بررسی شده و معمولی

 

V. نتیجه گیری

در این مقاله، محرک LED کم نور برای کاربردهای نورپردازی توان پایین ارائه کرده‌ایم. تحت بهره‌برداری ولتاژ ورودی کلی، بهره وری بالا و ضریب توان بالا می‌تواند بوسیله القاگر جفت شده مبدل SEPIC PFC با طراحی کنترل بازخورد تطبیقی ??به دست آید. روش کاهنده PWM بهبود یافته نیز برای تنظیم جریان و روشنایی LED بررسی شد. دامنه جریان لامپهای LED می‌تواند در یک وضعیت خاص پیشنهادی با صفحات داده LED تنظیم شود. نمونه آزمایشگاهی ساخته و تست شد. شکل موج تجربی نمونه آزمایشگاهی به منظور بررسی امکان سنجی طرح پیشنهادی نشان داده شدند.

 

 

 


پنج شنبه 95 فروردین 26 , ساعت 7:26 عصر

برای خرید بلیط هواپیما می توانید به این سایت مراجعه کنید

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، تجمع مردم ولایتمدار و با بصیرت جزیره کیش از ساعت 10 صبح یکشنبه 23 اسفند در مسجد حضرت زینب (س) برگزار می شود.

دست یابی به اهداف رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری مستلزم تشکیل سرمایه جهت تأمین منابع مالی برای طرح‌های اقتصادی و توسعه ای می باشد. به لحاظ تئوریک اقتصاددانان توسعه، سرمایه را به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی جوامع تلقی می کنند و عمده الگوهای توسعه اقتصادی بر این اساس طراحی شده‌اند. باگذشت زمان و بسط نظریات توسعه اقتصادی, متغیرهای دیگری نیز به عنوان بلیط چارتر بندرعباس نیروی محرکه رشد وتوسعه مطرح شدند. دراین میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در الگوهای رشد و توسعه اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخورداراست.

بنابر این گزارش،  در این مراسم، حجت الاسلام سیدین در خصوص سیره زندگانی دخت گرانقدر پیامبر اسلام(ص) سخنرانی و مداحی  می کند.

شایان ذکر است وسیله ایاب و ذهاب جهت انتقال سوگواران فاطمی به سمت مسجد خرید بلیط هواپیما کیش حضرت زینب (س) از مساجد امام حسن مجتبی (ع)، خاتم النبیاء (ص)، امام صادق (ع) و کمپ سحر، معمار و صبا  پیش بینی شده است.

این دو تعبیر، به رونق تجارت توجه دارند و موضوع ساخت و تکمیل کالا مورد توجه آنها نیست. در سال 1976 اقتصاد دان دیگری به نام “وال”، “اصطلاح مناطق صادرات ساز ” را به کار گرفت که در آن، گرایش به فرآوری و تکمیل کالای صادراتی مورد توجه بود؛ اما سرمایه گذاری تولیدی در کانون توجه قرار نداشت.

به طور کلی در جهان، مناطق آزاد با اهدافی مانند: جذب سرمایه‌های خارجی، تولید خرید بلیط چارتر و ایجاد اشتغال مولد، کسب درآمد ارزی، افزایش صادرات وصادرات مجدد، دست‌یابی به فناوری پیشرفته و انتقال فناوری، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم و محرومیت‌ زدائی ازمناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند، تأسیس می شوند.


دوشنبه 93 اسفند 18 , ساعت 11:48 صبح

شیرینی زبان و پاپیون ویژه عید نوروز

 

نحوه پخت شیرینی پاپیون, پخت شیرینی های نوروزی

1. برای تهیه آن ها اول یک مقدار خمیر هزارلا تهیه کنید و اگر می خواهید می توانید آماده اش را با نامهای میل فوی یا puff pastry تهیه کنید.کمی هم عسل را با آب جوش و یک ذره گلاب و زعفران ترکیب کنید تا شهد تهیه شود (برای روی شیرینی).

2. خمیر را بعد از آماده شدن به صورت کاملا سرد روی سطح باز کنید و به قطر 1 سانت آن را پهن کنید و خیلی فوری قالب بزنید با چاقو مستطیلی ببرید. بعد روی شیرینی یک خط عمیق ایجاد کنید. توجه کنید که وسایل شما هم باید سرد باشد تا پف خمیر نخوابد. بعد با برس روی شیرینی ها شهد بریزید و یک عدد زرده تخم مرغ را با مقدار کمی شیر مخلوط کنید و با برس روی شیرینی ها بکشید و کمی کنجد روی آن بریزید.

3. حالا شیرینی ها را با فاصله داخل سینی فری که روی آن کاغذ روغنی دارد قرار بدهید و بگذارید 25 دقیقه بپزد. (حرارت 180 درجه و از نیم ساعت قبل گرم شده) در مورد شیرینی پاپیون هم به بعد از اینکه به صورت مستطیلی با چاقو برش دادید با دستتان یک فر به آن بدهید و کمی آن را بپیچانید.

4. وقتی شیرینی ها از فر خارج شدند بگذارید سرد شوند و بعد دوباره روی آن شهد بریزید.

 

نحوه پخت شیرینی پاپیون, پخت شیرینی های نوروزی

نحوه پخت شیرینی پاپیون, پخت شیرینی های نوروزی

نحوه پخت شیرینی پاپیون, پخت شیرینی های نوروزی

نکات:
1)حتما بعد از پهن کردن خمیر به شکل مستطیل دور آن را با چاقو ببرید تا هواگیری شود.

2)خیلی سریع عمل قالب زدن یا بریدن را انجام بدهید چون اگر خمیر سرد شود پف نمیکند.

3)سوالی که برای خیلی ها پیش می آید این است که آیا خمیر خودش لایه لایه است؟ نه خمیر معمولی است ولی هنگام پخت خودش چند لایه می شود.

نحوه پخت شیرینی پاپیون, پخت شیرینی های نوروزی

 

منبع : سوران / bartarinha.ir

نوشته شیرینی زبان و پاپیون ویژه عید نوروز اولین بار در پدیدار شد.


دوشنبه 93 اسفند 18 , ساعت 11:24 صبح

دستور تهیه شیرینی نخودچی

 

 

 

3

مواد لازم:

روغن جامد
125 گرم
آرد نخودچی
250 گرم
پودر قند
125 گرم
پودر هل نرم
1 قاشق غذاخوری
خلال پسته
به میزان لازم برای تزیین

طرز تهیه :
ابتدا روغن جامد، پودر قند و پودر هل را با هم مخلوط کنید و با همزن بزنید تا خمیر صاف، نرم و یکدستی درست شود.

آرد نخودچی را کم کم به مواد اضافه کنید و خمیر را ورز دهید تا به هم بچسبد.

سپس اجازه دهید خمیر24 ساعت داخل فضای آشپزخانه بماند. در این مرحله می توانید به دو روش عمل کنید: یا خمیر را داخل کیسه فریزر بگذارید و زمان دهید یا اینکه شیرینی را به شکل دلخواه فرم دهید و قالب بزنید، روی سینی فر بچینید و بعد از 24 ساعت سینی را داخل فر بگذارید.

برای درست کردن شیرینی می توانید خمیر را به قطر یک سانت روی سطح صافی پهن کنید و به صورت سنتی قالب بزنید یا اینکه به اندازه یک فندق از خمیر بردارید، داخل دست گرد کنید و روی آن را با نوک چاقو شکل دهید. همچنین می توانید با ماسوره شیرینی روی خمیرها را مانند گُل شکل دهید.

شیرینی های آماده را با فاصله روی سینی فری که کف آن کاغذ روغنی انداخته اید، بچینید و روی هر کدام یک خلال پسته بگذارید.

سپس سینی شیرینی را 20 دقیقه در طبقه وسط با حرارت 150 درجه سانتیگراد فر بگذارید تا شیرینی ها بپزند.

برای اینکه آرد نخودچی بهتری داشته باشید می توانید خودتان از نخودچی گل (خام) آرد نخودچی تهیه کنید. نخودچی را آسیاب کرده و الک کنید. بدین ترتیب آرد نخودچی خالص دارید و در نتیجه شیرینی شما طعم بهتری خواهد داشت.

 

 

 

نوشته دستور تهیه شیرینی نخودچی اولین بار در پدیدار شد.


<      1   2   3   4   5   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ